Nyheter

Vid akut tandvärk

Kontakt alltid tandläkare vid akuttandvärk.

TANDVÄRK Även om värken minskar måste orsaken till den åtgärdas.
Annars kan skadan bli värre och du kan i värsta fall förlora tanden.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.